Mi a Tudattánc?

A Tudattánc világa a tánc- és mozgásterápia, a táncművészet, a pszichológia és a Lábán mozdulatelemzés párbeszédéből, egymásra hatásából formálódik.

Kiindulópontja, hogy a test és a lélek elválaszthatatlan kapcsolatban állnak egymással. Oktatói, terápiás és művészeti tevékenységeim során a fizikai, érzelmi és intellektuális tapasztalásaink összhangjára törekszem, melyben ezek a szintek kölcsönösen inspirálják egymást és hozzásegítenek minket a teljesség és harmónia megtapasztalásához.

Hivatásom, hogy a táncban és testérzékelésben rejlő gyógyító és alkotóerőket mozgósítva mozdulatokon, ritmuson, szimbólumokon és szavakon keresztül teret adjak az embereknek, hogy saját lehetőségeikhez mérten kiteljesedjenek és fejlődhessenek.

A “test sohasem hazudik”, mert kevésbé tanultuk meg manipulálni, automatikusabb, s nehezebben szabályozható, mint a verbális megnyilvánulások. Ezt használva mozdulataink hidat képeznek belső világunkhoz.