Lábán Mozgáselemzés

Mi a Lábán Mozdulatelemzés?

A Lábán Mozdulatelemzés egy sokrétű rendszer, amely az emberi mozgás mintázatait tárja fel. A rendszer hasznos eszközt kínál a mozdulatok megfigyeléséhez, leírásához, értelmezéséhez és elemzéséhez. A Lábán rendszer összegyűjti az emberi mozgás alapvető jellegzetességeit. Lehetővé teszi egyének és csoportok mozgásban megnyilvánuló karakterisztikumainak részletes, mély vizsgálatát. A Lábán mozdulatelemzés speciális nyelvet kínál a mozdulatok bírálatmentes leírására és a táncjelírást a mozdulatok lejegyzésére.

Lábán Rudolf (1879 – 1958) magyar származású művész, táncos, koreográfus volt, aki a táncvilágban mozdulatelemző rendszeréről és a táncjelírás megalkotásáról vált híressé. A művészetek, tudományok, filozófiai iskolák és spirituális irányzatok iránti sokrétű és mély érdeklődése vezette el a mozdulatok komplex rendszerének kidolgozásához. Gyermekkorát az Osztrák-Magyar Monarchiában töltötte.

A rendszer a következő kategóriák alapján értelmezi a mozdulatokat:

MI MOZOG?
(TEST)
HOGYAN?
(MOZGÁSDINAMIKA)
MOZGÁS HOL MOZOG?
(TÉR)
MIHEZ KAPCSOLÓDVA MOZOG?
(FORMA)

 

TEST (Body): az emberi test felépítése, fizikai karaktere mozgás közben. Vizsgálja többek között, hogy mely testrészek indítják/uralják a mozgást, mely testrészek vannak kapcsolatban egymással mozgás közben.

A Laban rendszerben a TEST kategóriát Irmgard Bartenieff dolgozta ki részletesen. Bartenieff Mozgás Alapelvek a mozgás alapvető törvényszerűségeit gyűjtötte össze (légzés, testközponti munka, dinamikus testen belüli kapcsolatok, súlyáthelyezés, mozgáskezdeményezés és tagolás, térbeli elhelyezkedés…stb).

A rendszer külön hangsúlyt fektet a mozgásunk fejlődési aspektusainak feltárására a következő szempontok alapján:

  • Légzés (Breath)
  • Testközpont – Végtagok (Core-Distal)
  • Gerinc (Head-Tail)
  • Felső – Alsó test (Upper-Lower)
  • Testfelek (Body-Half)
  • Keresztirányú kapcsolat (Cross-lateral)

A Bartenieff rendszer hasznos támpontul szolgál a mozgásfejlődés testi élményének mélyebb átéléséhez és egy komplex, koherens testkép kialakításához.

MOZGÁSDINAMIKA (efforts): Mozdulataink minősége, dinamikája adja mozgásvilágunk színét, ízét, hangulatát. Meghatározza, milyen hatást váltunk ki környezetünkből, hogyan olvassák mások nonverbális jelzéseinket. Mozdulatainkban megjelenő jellegzetességeink érzéseinkről, belső attitűdünkről, szándékainkról mesélnek.

A Lábán mozgáselemzés mozdulataink karakterét 4 kategória mentén vizsgálja:

  • áramlás, amely érzelmeink megéléséhez, kontrollálásához kötődik
  • súly, ami jelenlétünk, szándékaink minőségével hozható összefüggésbe
  • idő, ami a döntéshozáshoz kapcsolódik
  • tér, amely a figyelmünk irányításához köthető

FORMA (Shape)

TÉR (Space) Lábán Rudolf építészeti és spirituális érdeklődése által vezérelve dolgozta ki térelméletét, melyben az emberi testet és mozgást geometriai formák viszonylatában értelmezi. A tér kategória elsősorban a mozgó test térbeli elhelyezkedésével foglalkozik, többek között a személyes téren, a térhasználat jellegzetességein és a `test téranatómiai sajátosságain keresztül`.

A Lábán Mozdulatelemzés alkalmazási területei

A tánc- és mozgásterapeuták számára a mozgáselemző rendszer elsajátítása a mozdulatokban rejlő számtalan információ feldolgozását és megértését teszi lehetővé. A rendszer segítséget nyújt a kliensek, illetve a csoport mozdulatainak pontosabb megfigyeléséhez, mélyebb megértéséhez és új utakat nyit a megfelelő mozdulatválaszok kiválasztásához és az empátia kinesztetikus kifejezéséhez.

A táncosok a Lábán rendszer által új szempontokat kapnak ahhoz, hogy mozgásuk szélesebb skálán mozogjon, és a különböző mozgásminőségek közötti váltások gyorsak és pontosak legyenek. A rendszer megismerése segíti a táncost abban, hogy mozgása dinamikailag, térben és formailag szélesebb skálán mozogjon, tudatosítsa mozgáspreferenciáit, valamint a „testidegen” mozgások természetessé váljanak.

A színészek a testtudatosság fejlesztésének köszönhetően képessé válnak egész testük és mozdulataik tudatos irányítására, ami a legalapvetőbb eszközük egy-egy karakter megformálása során.

A zenészek testük megértése által nem csak helyesebb testtartást alakíthatnak ki, hanem új szempontokat kapnak a hangszer és a test viszonyának feltárásához.

A mozgáscsoport-vezetési gyakorlatban (tanítás, terápia) a Lábán rendszer szempontjai segítséget nyújtanak a csoport témájához és pillanatnyi állapotához leginkább illeszkedő mozgásos attitűd és struktúra kidolgozásához, valamint innovatív megközelítést adnak a mozgásimprovizációhoz és szabad alkotó folyamathoz.